Dodržujete destaro. 


  1. Nepůjčuji si na zbytečnosti – Vždy si musím rozmyslet, zda produkt nebo službu, kterou si chci prostřednictvím úvěru pořídit, skutečně potřebuji právě teď. Platí jednoduché pravidlo : za vlastní peníze mohu něco chtít, za půjčené však danou věc musím nutně potřebovat.
  2. Nepřeplácím životnost – Na úvěr si nekupuji žádný produkt/službu, které budu splácet déle, než je jejich životnost. Pokud si pořídím týdenní dovolenou, neměl bych ji splácet celý rok.
  3. Neriskuji bankrot – Je nezbytné vytvářet rezervy na „horší časy! a myslet na to, že vždycky může být hůř. Pokud zvažuji úvěr, nejdříve si musím propočítat, jakou částku mohu s ohledem na svoji finanční situaci vydávat měsíčně na splátku.
  4. Nedůvěřuji všem – Musím si dobře rozmyslet, od které společnosti si mohu půjčit. V dnešní době může nabízet a poskytovat půjčky téměř kdokoliv. Společnosti, které neprověřují své žadatele v úvěrových registrech, si kompenzují riziko výší úroku, a také jinými sankcemi.
  5. Nejsem unáhlený – Z nabízených úvěrů vybírám vždy ten nejvýhodnější. Vždy musím porovnávat nabídky od různých poskytovatelů. Rozhodně nevolím první variantu, která je mi předkládána.
  6. Neporovnávám pouze úroky – Pokud si beru úvěr, nevolím podle nejnižší nabídky úroku. Musím zvažovat všechny ostatní poplatky, jako jsou poplatky za správu úvěru, za uzavření smlouvy či jakékoli sankce. Důležité je porovnat sazby RPSN.
  7. Nepodepisuji neznámé – Vždy se podrobně seznámím se smlouvou a úvěrovými podmínkami včetně případných sankcí či pokut. Nepodepisuji nic, čemu nerozumím. V případě potřeby se poradím s odborníky.
  8. Nemyslím jen na současnost – Své závazky splácím vždy řádně a včas, a tím si buduji pozitivní úvěrovou historii do budoucna. Navíc se mohu pojistit pro případ neschopnosti splácet v budoucnu.
  9. Nepůjčuji si na půjčku – Pokud přes všechna opatření nastane situace, kdy nejsem schopný úvěr splácet, nepůjčuji si další peníze na vyrovnání dluhu. Snažím se domluvit řešení přímo s věřitelem, který mi původní úvěr poskytl.
  10.  Nevěřím na zázraky – V případě, že mi seriózní finanční instituce žádost o úvěr odmítne, je nutné se znovu zamyslet nad vlastní ekonomickou situací. Finanční instituce tím nechrání pouze sebe, ale i mě před předlužením. Není na místě hned žádat o „dražší“ úvěr jinde, to jsou pak podmínky zaručeně méně výhodné.

Zdroj : www.kolikmam.cz (registr dlužníků)

Registr je velice důležitou součástí úvěrového jednání.