• Užitná plocha 321 m2
 • Plocha pozemku 1418 m2
 • Stav Velmi dobrý
 • Užitná plocha 252 m2
 • Plocha pozemku 641 m2
 • Stav Velmi dobrý
B
 • Užitná plocha 114 m2
 • Plocha pozemku 1279 m2
 • Stav Novostavba
 • Užitná plocha 263 m2
 • Plocha pozemku 597 m2
 • Stav Velmi dobrý