Pojištění nemovitosti a domácnosti. 


Pojištění nemovitosti je jedním nejstarších pojištění. Vzniklo jako ochrana před největší pohromou tehdejších měst – před požárem.

V dnešní době je pojištění nemovitosti určeno pro zabezpečení nemovitostí, jako jsou rodinné domy a jejich vedlejší objekty (garáž, plot, studna, stodola, kůlna, bazén, zahrada, atd.), bytové domy a byty o to většinou proti následkům živelných pohrom a dalších škodlivých událostí.

Jaká jsou rizika? 
Mezi nejčastější rizika, které pojišťovny dnes pojišťují patří: tzv. FLEXA (z angl. Fire, Lightning, EXplosion, Aircraft – tedy požár, výbuch, exploze, pád letadla), záplava, povodeň, pád stromu, vichřice a další.

Při výběru pojišťovny je proto důležité posoudit, která rizika nás nejvíce ohrožují a pak najít takovou, jež naše podmínky splňuje v nejlepší možné míře. Důležité je si před podpisem smlouvy přečíst pojistné podmínky a zaměřit se především na části týkající se předmětu pojištění a výluk z pojištění.

Co je to spoluúčast?
Spoluúčast, jak nám už název napovídá, určuje sumu, kterou se bude majitel pojištěné nemovitosti podílet na způsobené škodě.

Příklad.: Pojištěný byt na 1 000 000 Kč, škoda za 100 000 Kč, spoluúčast 10 000 Kč.
Částku 10 000 Kč zaplatí majitel a zbývajících 90 000 Kč pojišťovna.

Vyšší spoluúčast slouží jako motivace k prevenci a tudíž ke snižování rizika, proto platí, čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné.

Časová nebo nová hodnota nemovitosti?
Každou nemovitost můžeme pojistit buďto na tzv. novou, a nebo na tzv. časovou hodnotu.

Nová hodnota (nová cena) znamená, že v případě pojistné události je klientovi vyplacena taková částka, aby mohla být nemovitost uvedena do stejného stavu jako před pojistnou událostí. Představuje tedy náklady na uvedení nemovitosti do původního stavu, popř. pořizovací cenu odpovídající nové nemovitosti.

Časovou hodnotou (časovou cenou) rozumíme novou cenu nemovitosti sníženou o částku, která odpovídá stupni opotřebení či jiného znehodnocení. Časová hodnota je tedy cena nemovitosti bezprostředně před pojistnou událostí.

Pojistné plnění (= částka stanovená a vyplacená pojišťovnou jako náhrada za vzniklou škodu) je vždy nižší u časové hodnoty, jelikož zohledňuje opotřebení a znehodnocení nemovitosti, placené pojistné je ovšem levnější. Částka vyplacená při pojistné události však bývá většinou nedostačující pro znovuobnovení nemovitosti.

Pojistnou smlouvu je nutné mít postavenou "na míru". 

Konaktujte naše specialisty

 

Poptat službu