Dražba nemovitosti

Co všechno potřebujete vědět než se do dražby pustíte? 

Co to je dražba nemovitosti? 

 

Dražba nemovitosti přichází tehdy, je-li v exekutorském řízení vymáhán větší obnos peněz. Jsou ale také známé případy, kdy došlo k prodeji nemovitosti v dražbě i kvůli ne nijak vysoké sumě. Co může exekutor dělat s nemovitostí dlužníka?

Stále platí, že dražba nemovitosti je jednou z posledních variant, které řeší exekuční řízení, jestliže ostatní možnosti selhaly při vymáhání pohledávky. Navíc nemovitost, kde bydlí dlužník a rodina dlužníka, by se měla prodávat jako poslední možná varianta.

V případě, že se jedná o vymáhání dluhu za výživné, pak neexistuje žádná výjimka, v takovém případě může exekutor prodat dlužníkovu nemovitost.

Ocenění nemovitosti

Ustanovený soudní znalec vypracuje posudek, kde určí obvyklou cenu nemovitosti. Cena obvyklá udává cenu, za kterou je nemovitosti prodejná na realitním trhu.

Většinou dochází k ohledání nemovitosti, o kterém je dlužník obeznámen a je povinen prohlídku umožnit.

V případě, že je nemovitosti zatížena věcným břemenem, nezaniká exekuční dražba. Zájemci o draženou nemovitost však musí znát všechny informace. Navíc věcné břemeno ovlivňuje výši obvyklé ceny.

Nařízení a provedení dražby

Po pravomocném určení ceny nemovitosti, dochází k vydání dražební vyhlášky. V té je určeno datum a čas dražby, nejnižší podání (v prvním kole dražby jsou to 2/3 stanovené obvyklé ceny), dále jsou pak určeny podmínky účasti v dražbě.

Jsou dvě možnosti vedení dražby, klasicky nebo elektronicky. Elektronická dražba předchází případným podvodným jednáním při dražení nemovitosti.

Nejvyšší podání vyhrává celou dražbu. V případě, že dojde k stejnému příhozu v tutéž dobu, dochází k losování vítěze. Pakliže má dražitel předkupní právo, nedochází k losování.

Dokončení dražby

Vítěz dražby získává od exekutora udělená příklep. V případě, že se objeví osoba, která zaplatí předražek, tedy částku vyšší minimálně o 25% než je cena vydražená, pak může být nemovitost přiklepnuta této osobě. Původní vítěz dražby má právo předražek dorovnat, v případě, že tak neudělá, získá nemovitost navrhovatel předražku.

Pokud nastane situace, že nedojde k vydražení nemovitosti, pak nastává opakovaná dražba. Nejvyšší podání se postupně při opakování dražby snižuje až na 25% obvyklé ceny.

Obáváte se dražby vaší nemovitosti?

Naše společnosti Nemovitost s odhadem s. r. o.  se zabývá řešením exekuce a finančních potíží našich klientů. V případě, že jste se dostali do potíží také vy a chcete pomoci s řešením, pak se na nás obraťte, rádi vám pomůžeme.