Jak nenaletět při koupi pozemku?

Veliký pozor si dejte již při výběru pozemku!

Né každý pozemek je vhodný k výstavbě. 

Každý kupující má jiné představy, ale jsou tady nějaké základní body, které zůstávají stejné.
- Jako první a asi nejdůležitější požadavek je lokalita, kde se stavební parcela nalézá.

Pak je to velikost pozemku a vzdálenost služeb nebo většího města. Samozřejmě velice důležité jsou i inženýrské sítě. 
Zájemci o pozemky je upřednostňují zasíťované, ale takové jsou bohužel dražší v porovnání s pozemky, které zasíťované nejsou. Je to na každém, zda mu třeba nepostačuje jen elektřina a odpady bez plynu, nebo naopak využije k výrobě elektřiny alternativní zdroje např. solární panely.

Při koupi pozemku, který ale ještě není stavební parcelou, je nutné si ověřit, zda bude možné změnit účel jeho použití. Tj. jestli bude pozemek určený k výstavbě rodinných domů. Stačí nahlédnout do územního plánu, kde je vyznačeno, kde se smí stavět, ovšem ještě nejsou vyřešené sítě ani přístupové komunikace. Po vydání potvrzení příslušného stavebního či obecního úřadu, že se jedná o stavební pozemek, který je určený k zástavbě lze požádat o úvěr na koupi pozemku a odhadce banky už může jen stanovit jeho tržní cenu. Pozor ale každá banka chce trochu jiné podklady, které bude potřebovat. Informujte se, proto dopředu.

Územní plán definuje také omezení staveb a týká se prakticky každé lokality. Zájemce o stavbu by se ho měl držet především, co se týká povolené výšky stavby, typu střechy jejího sklonu nebo barvy. Samozřejmě by měl stavitel brát v potaz velikost pozemku vůči plánované stavbě, aby se na pozemek stavba vešla. Důležité jsou také hranice pozemků, přístupové komunikace a jiné “detaily”, které zahrnuje územní plán. Konkrétní podmínky pro výstavbu jsou uvedeny v zastavovací studii na obci.

Pro jistotu kontaktujte naše specialisty v oboru oceňování majetku nebo makléře.