Proč si nechat pojistit domácnost?

Pojištění nemovitosti
Pojištění nemovitosti chrání dům, nebo stavbu jako takovou. Chráněny jsou tedy pouze pevné části stavby jako je například střecha, okna, stěny, omítky atd. Zároveň je možné si nechat pojistit i další stavby jako jsou garáže, dílny, stodoly, kůlny, pergoly, ploty, altánky a další drobné stavby a technická zařízení.


Pojištění domácnosti
Toto pojištění kryje vybavení domácnosti, které se nachází uvnitř nemovitosti. Nedokážete si představit, co vše do pojištění spadá? Je to jednoduché. Představte si, že vezmete dům a obrátíte ho vzhůru nohama. Všechno to, co vypadne, je právě vybavení domácnosti. Kryté jsou i movité věci umístěné v nebytových prostorech nebo i v garážích mimo pozemek nemovitosti.
Základními riziky, která pojištění domácnosti kryje, jsou požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, povodeň nebo záplava, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, odcizení věcí krádeží nebo loupeží, vodovodní škody. Lze samozřejmě připojistit i další rizika.

Rádi vám pomůžeme
S nastavením pojištění vám v NSO rádi pomůžeme. Naši specialisté vám pomohou stanovit správně pojistnou částku, která bude odpovídat skutečnosti a tím v případě škody zabráníte krácení pojistného plnění.